Правила

Офіційні правила участі в Акції
під умовною назвою
«Челлендж Mark. Наважся вражати»
(надалі – Правила/Офіційні правила)

Дані Офіційні правила визначають офіційні умови проведення Акції під умовною назвою «Челлендж Mark. Наважся вражати» (надалі – Акція), який проводиться з метою популяризації продукції, що випускається та реалізується на території Україні під ТМ «AVON» (надалі – Продукція).

1. Загальні положення
1.1. Організатором Акції є Дочірнє підприємство «Ейвон Косметікс Юкрейн», що знаходиться за адресою: Україна, Київська облість, село щасливе, вул. Харківське шосе, 5; код ЄДРПОУ: 24924140 (надалі — Організатор).
1.2. Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «СТАРЛАЙТ ДІДЖИТАЛ», що знаходиться за адресою: Україна, м. Київ, вул. Івана Шевцова, 1; код ЄДРПОУ: 36123396 (надалі – Виконавець).
1.3. Дана Акція проводиться з метою підвищення загальної обізнаності споживачів з приводу догляду за тілом і обличчям та підвищення популярності серед споживачів продукції ТМ «AVON» та її рекламування.
1.4. Загальний період проведення Акції: з 23 квітня 2017 року по 09 червня 2017 року (надалі — Строк Акції), який складається з чотирьох етапів:
1.4.1. 1 етап: з 23 квітня 2017 р. по 04 травня 2017 р.;
1.4.2. 2 етап: з 05 травня 2017 р. по 16 травня 2017 р.;
1.4.3. 3 етап: з 17 травня 2017 р. по 28 травня 2017 р.;
1.4.4. 4 етап: з 29 травня 2017 р. по 09 червня 2017 р.
1.5. Акція проводиться на всій території України, підконтрольній українській владі* в глобальній мережі Інтернет за адресою: http://avon-challenge.stb.ua на веб-сайті http://stb.ua/ (надалі – сторінка Акції і Сайт відповідно), який доступний на всій території України (надалі – Територія проведення Акції).
* за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв’язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей, на території яких українські органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України» підписаного «13» квітня 2014 року). Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Організатора та/або Виконавця гарантувати належне проведення Акції, зокрема, але не обмежуючись, в частині відправлення/доставки/вручення Подарунків Учасникам за адресами, що знаходяться на територіях Автономної Республіки Крим та м.Севастополь, а також деяких населених пунктах Донецької та Луганської областей, на території яких українські органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження. Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. Подарунковий фонд Акції не формується з внесків Учасників Акції.

2. Вимоги до Учасників Акції
2.1. У Акції можуть брати участь всі дієздатні громадяни України, яким на момент початку проведення Акції виповнилося 18 років, та які постійно проживають на території України (надалі – Учасники).
2.2. Учасником вважається особа, яка відповідає вимогам розділу 2 даних Офіційних правил та належним чином виконала усі умови даних Офіційних правил.
2.3. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними умов даних Офіційних правил:
2.3.1. працівники Виконавця Акції і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Акції, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);
2.3.2. неповнолітні особи;
2.3.3. особи, що не є громадянами України.
2.4. Організатор/Виконавець Акції не зобов’язані перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції.
2.5. Кожен Учасник Акції може брати участь в Акції один раз.
2.6. Учасники під час участі в Акції зобов’язуються:
2.6.1. дотримуватися вимог Офіційних Правил та норм чинного законодавства України;
2.6.2. дотримуватися правил користування Сайтом;
2.6.3. свідомо не створювати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;
2.6.4. не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Акції.
2.7. Беручи участь в Акції, Учасник розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника, може оброблятися Організатором/Виконавцем з метою подальшого можливого надсилання йому інформації, в т.ч. рекламного характеру, про наступні заходи/акції Організатора, а також з іншими цілями, визначеними Офіційними правилами. Приймаючи умови даних Офіційних правил, Учасники тим самим надають згоду на таку обробку персональних даних з метою використання Організатором та/або іншими уповноваженими Організатором Акції особами.
2.8. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам) та обсягу наданої згоди, зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Виконавцем або Організатором Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».
2.9. Учасник, що не виконує/неналежно виконує умови даних Офіційних правил, втрачає право на подальшу участь в Акції.

3. Порядок і спосіб інформування про Акцію, Офіційні правила та результати Акції
3.1. Інформування про Акцію проводиться шляхом розміщення тексту Офіційних Правил і результатів Акції у глобальній мережі Інтернет за адресою: http://avon-challenge.stb.ua.
3.2. Правила та умови Акції може бути змінено та/або доповнено Організатором протягом усього терміну проведення Акції. Зміна та/або доповнення Правил Акції можливі у випадку їхнього оприлюднення в порядку, що визначений для інформування про Акцію. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил.

4. Умови участі у Акції
4.1. Особі, що відповідає вимогам п. 2.1. Правил Акції, для участі в Акції необхідно здійснити усі нижчевказані дії:
4.1.1. відвідати сторінку Акції (п. 1.5. Правил);
4.1.2. ознайомитися із презентаційними відео/фото чотирьох блогерів, які безпосередньо на початку кожного етапу будуть давати завдання для своєї команди, що можуть бути пов’язані із накладенням макіяжу, підбором прикрас та вбрання, складанням загального образу людини тощо. Завдання можуть мати жартівливий характер;
4.1.3. обрати одного із чотирьох запропонованих блогерів Акції та приєднатися до команди обраного блогера, для чого необхідно виконати завдання, що було запропоноване даним блогером у поточному етапі Акції. Завдання повинно бути виконане чітко і вірно, у відповідності до встановлених блогером умов, та із фіксуванням у вигляді фото або відео (буде оголошено блогером у кожному окремому випадку);
4.1.4. здійснити авторизацію (реєстрацію) за допомогою облікового запису (аккаунту) у соціальній мережі («Одноклассники», «Facebook», «ВКонтакте» або «Google plus»), для чого на сторінці обраного блогеру натиснути кнопку «Приєднатися до команди»;
4.1.5. ознайомитися та погодитися з Правилами Акції та наданням персональних даних, в тому числі вказаних в соціальній мережі, через яку відбувається авторизація, з правом розміщення фотографії профілю та імені із соціальної мережі, через яку відбувається авторизація, на сторінці Акції, шляхом проставлення відповідної відмітки. У разі якщо даних із Соціальної мережі не вистачає для заповнення форми авторизації, або вони закриті налаштуваннями приватності, Учасник самостійно вносить такі дані у запропоновану форму;
4.1.6. завантажити фото або відео із виконаним завданням у випливаючому вікні. Кількість завантажених фото або відео від одного Учасника протягом одного етапу не повинна перевищувати 1 шт.;
4.1.7. додати за бажанням підпис до фото/відео;
4.1.8. Учасник Акції має право у кожному етапі обирати будь-якого із чотирьох блогерів і приєднуватися до його команди, що сформована на даний етап, для цього Учасник повторює всі дії, що перелічені в п.п. 4.1.3., 4.1.6. та 4.1.7. даних Правил.
4.2. Після того, як Учасник Акції завантажив фото/відео, з’являється повідомлення про те, що фото/відео успішно завантажено та на даний час знаходиться на модерації і, в разі успішного її проходження, незабаром з’явиться на сторінці Акції.
4.3. Всі фото/відео, завантажені Учасниками Акції, після завантаження проходять модерацію (перевірку) Виконавцем на предмет їх відповідності умовам Акції, після чого такі фото/відео допускаються до участі у Акції.
4.4. Один Учасник Акції має право на авторизацію (реєстрацію) у Акції тільки один раз і тільки через одну соціальну мережу. У випадку здійснення Учасником множинної (багаторазової) авторизації на сторінці Акції за допомогою декількох соціальних мереж, такий Учасник буде вважатися порушником даних Правил, у зв’язку з чим не матиме права на подальшу участь у Акції та на отримання Подарунків Акції.
4.5. Учасникам Акції забороняється реєструватися у Акції декілька разів. При цьому, множинна реєстрація одного Учасника Акції визначається модераторами сторінки Акції по сукупності декількох параметрів.
4.6. Якщо у Організатора/Виконавця виникають підстави підозрювати, що Учасник здійснює множинну реєстрацію у Акції, результати Акції такого Учасника (всі підозрілі реєстрації, що будуть зараховані до даного Учасника Акції) можуть бути анульовані і не будуть брати участі в Акції до моменту пред’явлення Учасником (кожним зареєстрованим аккаунтом) даних, що засвідчують реальність існування всіх цих зареєстрованих Учасників Акції або релевантність їх сторінок у соціальних мережах (включаючи, але не обмежуючись, копії паспорта громадянина України).
4.7. У разі не пред’явлення відповідним Учасником (кожним зареєстрованим аккаунтом) даних, що засвідчують реальність існування всіх цих зареєстрованих Учасників або релевантність їх сторінок у соціальній мережі, через які здійснювалася авторизація (реєстрація) у Акції, такі Учасники (Учасник) виключаються з переліку Учасників Акції та не мають права претендувати на участь у розіграші Подарунків Акції. Рішення про виключення такого Учасника є остаточним. При цьому ані Організатор, ані Виконавець не повинні надавати пояснення щодо таких дій. Організатор/ Виконавець не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції, а також прав на одержання Подарунків.
4.8. Метою перевірки справжності зареєстрованих Учасників Акції та релевантності їх сторінки у соціальній мережі – є протидія спотворення результатів Акції.
4.9. Організатор / Виконавець не несе відповідальності за технічні неполадки, пов’язані з реєстрацією Учасників на сторінці Акції та сторінках Соціальних мереж, зазначених в п.п. 4.1.4. Вартість послуг доступу до мережі Інтернет оплачується Учасником/Відвідувачем Акції (особи, що не є Учасниками Акції) самостійно, відповідно до тарифів його оператора/провайдера, що надає таку послугу.
4.10. Вимоги до фото та відео, що завантажують для участі в Акції:
4.10.1. фото/відео, що завантажуються для участі у Акції, повинні відповідати тематиці завдання відповідного етапу Акції відповідного блогера, учасником команди якого є Учасник Акції. Фото/відео, що не відповідають заявленій тематиці завдання відповідного етапу Акції, можуть бути розміщені на сторінці Акції, проте, такі фото/відео не будуть брати участі у Акції;
4.10.2. до участі в Акції приймаються лише оригінальні фото/відео, створені особисто Учасником (або залученими ним особами), і всі виключні майнові авторські права на які належать Учаснику або передані Учаснику залученим ним особами;
4.10.3. у разі, якщо на фото/відео є зображення фізичних осіб (самого Учасника, або інших осіб), Учасник Акції гарантує наявність згоди від повнолітніх осіб, зображених на фото/відео, на розміщення фото/відео із зображенням таких осіб у відкритому доступі в мережі Інтернет. Учасник гарантує, що має належні законні та інші підстави й повноваження, які дозволяють Учаснику використання зображення малолітніх та неповнолітніх осіб (діти від 0 до 18 років) на фото/відео, та на розміщення фото/відео у відкритому доступі в мережі Інтернет, і що таке використання здійснюється Учасником при повному дотриманні прав та інтересів малолітніх та неповнолітніх осіб, на основі відповідних положень Цивільного кодексу України, Сімейного кодексу України, іншого законодавства України з питань захисту прав дітей, особистих немайнових прав фізичних осіб тощо;
4.10.4. роздільна здатність фото, що завантажується на сайт, повинна бути не менше 150px / 150px, але не більше 3 мегабайт. Формат фото: JPG, GIF, PNG, BMP;
4.10.5. роздільна здатність і формат відео, що завантажується на сайт, можуть бути будь-якими, проте хронометраж не повинен бути більше ніж 5 (п’ять) хвилин;
4.10.6. до Акції приймаються фото/відео високої технічної якості (чіткі, правильно експоновані, без сильних цифрових шумів і артефактів стиснення);
4.10.7. не допускаються до участі у Акції фото-, відеомонтажі та фото/відео оброблені за допомогою графічних редакторів;
4.10.8. фото/відео не повинні бути раніше опубліковані, в тому числі у Соціальних мережах та фото-, відеосайтах, чи передані іншим особам/організаціям для будь-якого використання;
4.10.9. фото/відео, які беруть участь у одному з етапів Акції, не можуть бути розміщені для участі у іншому етапі Акції;
4.10.10. фото/відео не повинні: порушувати законодавство України; мати відверто сексуальний характер; містити елементи порнографії; містити сцени насилля та примушування, а також вандалізму; пропагувати нездоровий спосіб життя, зокрема куріння, вживання алкоголю (зокрема й пива та коктейлів), наркотиків й інших психотропних речовин;
4.10.11. не допускається завантаження фото/відео негативного й образливого змісту, які будь-яким чином пропагують насилля, принижують честь і гідність громадян та/або певних груп громадян, зокрема й на релігійному ґрунті, та іншим чином порушують законодавство України; не допускається будь-яким чином зачіпати тему етнічних, національних і расових відмінностей між людьми;
4.10.12. фото/відео не повинні містити зображення або заклики, що пропагують повалення влади в Україні або проведення військових дій; містити зображення/імітацію державних символів (герб, прапор) будь-яких держав/ невизнаних держав/ республік тощо, будь-яких угруповань/ об’єднань/ партій/ організацій тощо;
4.10.13. не допускається завантаження фото/відео, де зображені будь-які бренди/назви компаній та інші матеріали рекламного характеру;
4.10.14. фото/відео не повинні містити будь-які написи;
4.10.15. у підписі до фото/відео не допускається розміщувати текст, що містить в собі інформацію, перераховану в п.п. 4.10.10.-4.10.13. даних Правил;
4.11. Будь-яке фото/відео будь-якого Учасника Акції може бути заборонено до публікації (розміщення) на Сайті та участі в Акції в разі невідповідності фото/відео умовам даної Акції і, як наслідок, буде видалене із Сайту. При цьому ані Організатор, ані Виконавець не повинні надавати пояснення щодо таких дій.
4.12. Беручи участь в Акції та розміщуючи на Сайті фото/відео, кожен з Учасників Акції підтверджує передання Організатору/Виконавцю Акції права на використання зображення всіх фізичних осіб, зафіксованих на фото/відео, а також передання всіх виключних майнових авторських та суміжних прав на такі фото/відео, визначених чинним законодавством України, зокрема, але не обмежуючись таким:
 виключне право на використання фото/відео (повністю або частково, без обмежень щодо строків і території, в будь-якій формі та будь-яким способом – оприлюднення, публічна демонстрація, показ, розповсюдження будь-яким способом, копіювання, використання в цілях реклами продуктів або послуг, тощо);
 виключне право дозволяти використання фото/відео;
 інші майнові авторські права, передбачені чинним законодавством України, зокрема ст.ст. 15, 39, 40 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23 грудня 1993 року зі змінами та доповненнями.
4.13. Учасники Акції не мають права використовувати фото/відео, надані до участі в Акції, у інших конкурсах/акціях/заходах, а також дозволяти їх використання третім особам, без отримання письмового дозволу від Організатора/Виконавця.
4.14. Учасники Акції мають право використовувати фото/відео, надані для участі в Акції, на власних сторінках у Соціальних мережах та на сторінках інших сайтів, де наявна персональна сторінка Учасника Акції (YouTube, livejournal тощо), тільки після опублікування такого фото/відео на сторінці Акції після проходження модерації.
4.15. Якщо Організатору/Виконавцю будуть пред’явлені претензії або позови, пов’язані із використанням фото/відео, Учасники Акції, що розмістили такі фото/відео у Акції, зобов’язані вирішити такі претензії і позови самостійно і за свій рахунок, а в разі якщо Організатору/Виконавцеві будуть заподіяні збитки – відшкодувати Організатору/Виконавцеві всі заподіяні збитки і витрати.
4.16. Організатор/Виконавець не дають коментарів щодо фото/відео, розміщених у Акції.

5. Голосування за фото/відео
5.1. Всі фото/відео, що розміщені на сторінці Акції, відкриті до голосування для Учасників Акції та Відвідувачів Акції.
5.2. Голосування Учасників Акції:
5.2.1. Учасники Акції мають право голосувати за будь-які фото/відео поточного етапу Акції, що розміщені на сторінці Акції (окрім тих, що були ними самими розміщені), шляхом голосування за допомогою проставляння відповідних голосів (лайків) біля фото/відео.
5.2.2. Кожен Учасник Акції володіє одним голосом для голосування за кожне фото/відео протягом одного календарного дня.
5.2.3. Кількість фото/відео, за які Учасник Акції може віддати голос не обмежена (з урахуванням п. 5.2.2.).
5.2.4. Учасник Акції може залишати під кожним фото/відео коментарі, які в подальшому проходитимуть модерацію. В будь-якому випадку такі коментарі не повинні містити текст, що містить в собі інформацію, перераховану в п.п. 4.10.10.-4.10.13. даних Правил.
5.3. Голосування Відвідувачів Акції:
5.3.1. Відвідувачі Акції (особи, що не є Учасниками Акції), що мають бажання проголосувати за фото/відео Акції, повинні здійснити авторизацію (реєстрацію) через будь-яку Соціальну мережу («Одноклассники», «Facebook», «ВКонтакте» або «Google plus») на сторінці Акції;
5.3.2. Відвідувачі Акції мають право голосувати за будь-які фото/відео поточного етапу Акції, що розміщені на сторінці Акції, шляхом голосування за допомогою проставляння відповідних голосів (лайків) біля фото/відео.
5.3.3. Кожен Відвідувач Акції володіє одним голосом для голосування за кожне фото/відео протягом одного календарного дня.
5.3.4. Кількість фото/відео, за які Відвідувач Акції може віддати свій голос, не обмежена;
5.3.5. Відвідувач Акції може залишати під кожним фото/відео коментарі, які проходитимуть модерацію перед їх появою на Сайті. В будь-якому випадку такі коментарі не повинні містити текст, що містить в собі інформацію, перераховану в п.п. 4.10.10.-4.10.13. даних Правил.
5.4. У кожному етапі Акції у кожній команді блогерів, на підставі набраних Учасниками у Акції голосів (лайків), визначається рейтингова таблиця Учасників. Рейтинг формується шляхом зменшення чисел, тобто, перше (найвище) місце займає той Учасник, що набрав найбільшу кількість голосів (лайків).
5.5. Учасникам/Відвідувачам Акції забороняється вчиняти будь-які дії, спрямовані на спотворення результатів Акції, або інші дії, спрямовані на несанкціоновані (непередбачені Правилами Акції) зміни результатів Акції, використовуючи будь-які технології спотворення результатів Акції (шляхом «накручування» голосів (лайків) тощо) або впливу на результати Акції, зокрема, але не обмежуючись наступним:
5.5.1. забороняється очищувати Cookie браузери з метою здійснення голосування за відповідне фото/відео більше одного разу протягом одного календарного дня;
5.5.2. забороняється купувати голоси на «біржі голосів» та/або спеціалізованих веб-сайтах, на яких користувачі цих веб-сайтів за грошове та/або інше винагородження здійснюють необхідні дії з голосування у відповідних акціях (конкурсах, вікторинах, заходах). У якості «біржі голосів» можуть виступати як веб-сайти, так і групи на веб-сайтах і Соціальних мережах, зокрема, але не обмежуючись, наступними Соціальними мережами: «Одноклассники», «Facebook», «ВКонтакте» або «Google plus»;
5.5.3. забороняється застосовувати для отримання голосів в Акції технічні та програмні засоби несанкціонованого (непередбаченого Правилами Акції) отримання голосів (зміна IP-адресів, використання парсерів та утиліт для анонімізації доступу).
5.6. Якщо у Організатора/Виконавця виникають підстави стверджувати, що Учасник Акції використовує заборонені засоби і способи отримання голосів в Акції, розміщені таким Учасником фото/відео можуть бути заблоковані і не будуть брати участі в Акції до моменту пред’явлення Учасником даних, що засвідчують відсутність дій Учасника, спрямованих на спотворення результатів Акції («накручування голосів») та/або спрямованих на несанкціоновані (не передбачені Правилами Акції) зміни результатів Акції;
5.7. У разі не пред’явлення відповідним Учасником даних, що засвідчують відсутність дій Учасника, спрямованих на спотворення результатів Акції («накручування голосів») до закінчення відповідного етапу проведення Акції, такий Учасник виключається з переліку Учасників Акції, а результати участі такого Учасника в Акції анулюються;
5.8. Учасники Акції, що порушують Правила Акції, зокрема вчиняють будь-які дії, спрямовані на спотворення результатів Акції («накручування голосів») або інші дії, спрямовані на несанкціоновані (непередбачені Правилами Акції) зміни результатів Акції, за рішенням Організатора/Виконавця виключаються з переліку Учасників Акції, а результати участі таких Учасників в Акції анулюються;
5.9. Якщо у Організатора/Виконавця виникають підстави стверджувати, що Учасник/Відвідувач Акції використовує заборонені засоби і способи голосування за фото/відео, всі віддані голоси такого Учасника/Відвідувача можуть бути анульовані і не враховані для підрахунку загальної кількості голосів за відповідне фото/відео, до моменту пред’явлення Учасником/Відвідувачем Акції даних, що засвідчують відсутність дій Учасника/Відвідувача Акції, спрямованих на спотворення результатів Акції («накручування голосів») та/або спрямованих на несанкціоновані (непередбачені Правилами Акції) зміни результатів Акції.
5.10. У разі якщо Відвідувач Акції не пред’явить даних, що засвідчують відсутність в його діях ознак порушення цих Правил, такий Відвідувач Акції виключається з переліку авторизованих Відвідувачів Акції (з подальшим блокуванням на весь період Акції), а результати голосування такого Відвідувача Акції в Акції анулюються.
5.11. Відвідувачі Акції, що порушують Правила Акції, зокрема вчиняють будь-які дії, спрямовані на спотворення результатів Акції («накручування голосів») або інші дії, спрямовані на несанкціоновані (непередбачені Правилами Акції) зміни результатів Акції, за рішенням Організатора/Виконавця виключаються з переліку авторизованих Відвідувачів Акції (з подальшим блокуванням на весь період Акції), а результати голосування такого Відвідувача Акції в Акції анулюються.

6. Подарунковий фонд Акції
6.1. Подарунковий фонд Акції (надалі – Подарунки) складається з:
6.1.1. Подарунки етапу: набір ТМ «AVON», що складається з косметички (лімітована колекція, метеріал: ПУ, ПВХ, поліестер; розмір 22смх11смх11 см), туші для вій («Повний спектр», об’єм 9 мл., колір чорний) та губної помади з ефектом об’єму (об’єм 3,6 г.). Загальна кількість Подарунків етапу – 64 шт. (по 16 шт. на кожний етап Акції).
6.1.2. Головний подарунок Акції: квиток на одну особу на головну музичну подію року за власним вибором Організатора. Загальна кількість Головних подарунків – 11 шт.
6.2. Організатор залишає за собою право включити до Акції додаткові Подарунки, не передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни будуть мати місце, Організатор повідомляє про них в порядку, передбаченому в п.3.1. цих Правил.
6.3. Заміна Подарунків грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Подарунки обміну та поверненню не підлягають, окрім випадків, передбачених чинним законодавством України.
6.4. Організатор/Виконавець не несе відповідальності по відношенню до подальшого використання Учасниками Подарунків після їх одержання, за неможливість Учасниками використати отримані ними Подарунки з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Подарунків.
6.5. Зовнішній вигляд, різновид, тип/вид та характеристики (упаковка і інші характеристики) Подарунків, а також сама головна музична подія року визначаються на розсуд Організатора. Зовнішній вигляд Подарунків може відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах. Подарунки можуть змінюватися на розсуд Організатора.
6.6. Зобов’язання Організатора/Виконавця щодо якості Подарунків, передбачених у цих Правилах, обмежені гарантіями, наданими їх виробниками.
6.7. Подарунковий фонд Акції є обмеженим і становить вищевказану кількість Подарунків. Відповідальність Організатора/Виконавця Акції не виходить за межі вартості та кількості Подарунків, передбачених п. 6.1. цих Правил.
6.8. Подарунки, які залишилися невитребуваними у зв’язку з тим, що Учасники Акції не виконали умови цих Правил, використовуються Організатором на його власний розсуд.

7. Визначення переможців Акції
7.1. Переможець етапу Акції — це Учасники Акції, які здобули право на отримання Подарунків етапу шляхом виконання всіх умов даних Правил.
7.2. Головні Переможці Акції – це Учасники Акції, які здобули право на отримання Головних Подарунків Акції шляхом виконання всіх умов даних Правил.
7.3. Визначення Переможців етапу:
7.3.1. На кожному етапі проведення Акції визначається по 4 Переможці етапу із кожної команди блогерів, відповідно до нижчевказаних умов. На кожному етапі проведення Акції визначається загалом по 16 Переможців кожного етапу проведення Акції.
7.3.2. По закінченні 6-ти днів кожного етапу Акції кожен блогер за власним вподобанням визначає двох Учасників Акції із своєї команди, які стають Переможцями етапу і мають можливість отримати Подарунок етапу – набір ТМ «AVON» – у кількості 1 шт. В кожному етапі всього визначається вісім (8) Переможців етапу (по два від кожної команди блогера), що обираються безпосередньо блогером. При цьому, блогер не зобов’язаний коментувати вибір, який він зробив. В разі, якщо по спливу 6-ти днів кожного етапу Акції блогер не може обрати двох Переможців етапу, він має право здійснити це у будь-який час до закінчення строку такого етапу.
7.3.3. У кожній команді блогера по закінченні кожного етапу Акції визначається два Учасника Акції, фото/відео яких отримали найбільшу кількість голосів (лайків) (п. 5.4. Правил). Такі Учасники стають Переможцями етапу і мають можливість отримати Подарунок етапу – набір ТМ «AVON» – у кількості 1 шт. В кожному етапі всього визначається вісім (8) Переможців етапу (по два від кожної команди блогера), що обираються на підставі кількості голосів (лайків). При цьому, Переможцями етапу, що будуть обрані згідно даного пункту, не можуть бути Учасники, які отримали перемогу відповідно до п. 7.3.2. Правил. У випадку, якщо Учасник за рейтинговою таблицею повинен бути визначений Переможцем етапу згідно даного пункту Правил, але цей же Учасник був обраний Переможцем цього ж етапу згідно п. 7.3.2. Правил, позиція такого Учасника у рейтинговій таблиці не береться до уваги, а право на визнання Переможцем етапу за кількістю голосів (лайків) переходить до наступного Учасника у рейтинговій таблиці.
7.3.3.1. Ті Учасники, що в рейтингових таблицях кожної команди блогерів посіли два місця наступні за Учасниками, що були обрані Переможцями етапу згідно п. 7.3.3. Правил, є додатковими Переможцями етапу, та мають можливість отримати Подарунки етапу (в порядку черговості, починаючи з наступного за переліком, визначених в рейтингових таблицях) в разі невиконання Переможцями етапу, що визначені п. 7.3.3. Правил, умов даних Правил.
7.3.4. Протягом 5-ти робочих днів після закінчення кожного етапу, Виконавцем буде проведена перевірка усіх Переможців етапу (п. 7.3.2. і п. 7.3.3. Правил) на дотримання умов даних Правил. У випадку виявлення фактів порушення Учасником Акції положень цих Правил, такий Учасник Акції автоматично і без права оскарження вибуває з переліку Переможців етапу Акції, а новим Переможцем етапу замість Учасника Акції, що вибув, визначається наступний Учасник Акції з переліку додаткових Переможців етапу (п.7.3.3.1. Правил) або блогером обирається новий Переможець етапу. При цьому, додатковий Переможець етапу не може бути обраний Переможцем етапу (якщо Переможець етапу, що обраний згідно п. 7.3.3., був позбавлений статусу Переможця етапу), в разі, якщо такий додатковий Переможець етапу був обраний Переможцем етапу блогером згідно п. 7.3.2. Правил.
7.3.5. Після проведення перевірки, згідно п. 7.3.4. Правил, Виконавець оголошує фінальні результати визначення Переможців етапу, які будуть розміщені на сторінці Акції.
7.3.6. Один Учасник Акції має можливість отримати один Подарунок етапу за результатами кожного етапу проведення Акції.
7.4. Визначення Головних Переможців:
7.4.1. 12 червня 2017 року після закінчення Акції, серед чотирьох команд блогерів буде визначена та команда, фото/відео Учасників якої за результатами всіх чотирьох етапів Акції в сукупності набрали найбільшу кількість голосів (лайків). Це команда-переможець Акції. Серед Учасників такої команди-переможця будуть обрані Головні Переможці. Команда-переможець за складом Учасників буде визначатися станом на останній день проведення Акції. В разі, якщо Учасник Акції станом на останній день Акції не є членом команди-переможця, проте, до цього був Учасником такої команди у будь-якому етапі Акції, такий Учасник не буде вважатися Учасником команди-переможця на час визначення такої команди командою-переможцем.
7.4.2. Блогер, чия команда стала командою-переможцем, стає Головним переможцем Акції і отримує Головний подарунок – квиток на головну музичну подію року – у кількості 1 шт.
7.4.3. По закінченню останнього етапу Акції, серед Учасників команди-переможця визначається 10 (десять) Учасників Акції, фото/відео яких отримали найбільшу кількість голосів (лайків) (п. 5.4. Правил) і які приймали участь у всіх чотирьох (4) етапах Акції. Такі Учасники стають Головними переможцями Акції і мають можливість отримати Головний подарунок – квиток на головну музичну подію року – у кількості 1 шт.
7.4.3.1. Ті Учасники, що в рейтинговій таблиці команди-переможця посіли п’ять місць наступні за Учасниками, що були обрані Головними переможцями згідно п. 7.4.3. Правил, та які приймали участь у всіх чотирьох (4) етапах Акції є додатковими Головними переможцями Акції, та мають можливість отримати Головні подарунки (в порядку черговості, починаючи з наступного за переліком, визначених в рейтингових таблицях) в разі невиконання Головними переможцями, що визначені п. 7.4.3. Правил, умов даних Правил.
7.4.4. Протягом 5-ти робочих днів після визначення Головних Переможців (п. 7.4.3. Правил), Виконавцем буде проведена перевірка усіх Головних переможців на дотримання умов даних Правил. У випадку виявлення фактів порушення Учасником Акції положень цих Правил, такий Учасник Акції автоматично і без права оскарження вибуває з переліку Головних переможців Акції, а новим Головним переможцем Акції замість Учасника Акції, що вибув, визначається наступний Учасник Акції з переліку додаткових Головних переможців Акції (п.7.4.3.1. Правил).
7.4.5. Після проведення перевірки, згідно п. 7.4.4. Правил, Виконавець оголошує фінальні результати визначення Головних Переможців, які будуть розміщені в глобальній мережі Інтернет на Сторінці Акції.
7.5. Один Учасник Акції має можливість отримати і Подарунок етапу і Головний подарунок.
7.6. Результати визначення Переможців етапу Акції і Головних переможців Акції визнаються остаточними, оскарженню не підлягають.

8. Порядок вручення Подарунків Акції
8.1. Виконавець протягом 5 (п’яти) робочих днів після оголошення остаточних результатів визначення Переможців етапу згідно з п. 7.3. Правил, які набули право на отримання Подарунків етапу, та визначення Головних переможців згідно п. 7.4. Правил, які набули право на отримання Головних подарунків, надсилає кожному Переможцю етапу та кожному Головному переможцю відповідне повідомлення про перемогу через аккаунт у соціальній мережі, через яку таким Переможцем було здійснено авторизацію у Акції, та надає інструкції з приводу отримання відповідного Подарунку, належного такому Переможцю.
8.2. Після отримання повідомлення про перемогу, Переможець, що має право на отримання відповідного Подарунку, повинен протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання повідомлення (відповідно до п. 8.1. Правил) підтвердити своє бажання отримати відповідний Подарунок і передати особисто або надіслати електронною поштою (e-mail) на адресу електронної пошти, зазначену у повідомленні про перемогу у Акції, наступну інформацію:
 повні без скорочень ім’я, прізвище, по-батькові Переможця, як це вказано в паспорті громадянина України;
 повну (без скорочень) поштову адресу доставки Подарунку на території населеного пункту, на якій органи державної влади Україні здійснюють свої повноваження: поштовий індекс, населений пункт, вулиця, будинок, квартира та інші відомості, необхідні для належної доставки та номер поштового відділення «Нової пошти»;
 копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру Переможця;
 контактний номер мобільного телефону Переможця, а у разі його відсутності, контактний номер стаціонарного телефону із зазначеним кодом населеного пункту.
Документи, що надсилаються, повинні бути чіткими, щоб можна було розібрати усю інформацію, що надсилається. В разі якщо текст документів не чіткий, Переможець повинен повторно надіслати вказані Виконавцем файли.
8.3. Подарунки відсилаються Виконавцем в строк до 30 червня 2017 року шляхом доставки за допомогою пошти (Укрпошта або Нова пошта) на адресу, зазначену Переможцем Акції згідно з п. 8.2. цих Правил.
8.4. Доставка Подарунків здійснюється за рахунок Виконавця. Особою відповідальною за вручення всіх Подарунків є Виконавець.
8.5. Під час отримання Подарунків Переможці зобов’язані підписати документи про отримання Подарунку. В разі відмови Переможця від підписання документів на отримання Подарунку, такий Подарунок не видається Переможцю і повертається відправнику. При цьому, повторна доставка Подарунку такому Переможцю не здійснюється, і він позбавляється права на отримання Подарунку і на будь-яку компенсацію що пов’язана із таким Подарунком.
8.6. Організатор має право відмовити Переможцям Акції в отриманні Подарунків, якщо протягом 5 (п’яти) робочих днів після оголошення відповідних результатів визначення Переможців Акції, Виконавець не може зв’язатися з такими Переможцями та/або при перевірці контактних даних Переможців виявляться недостовірні (невірні) дані, що унеможливлюють зв’язок з такими Переможцями. При цьому, будь-яка компенсація Переможцям за не отримані Подарунки не буде проводитися.
8.7. При настанні обставин, вказаних в п.п. 8.4., 8.5. та 8.6. цих Правил, Організатор/Виконавець передає Подарунки додатковим Переможцям у порядку черговості (пп. 7.3.3.1. та 7.4.3.1. Правил), які визнаються Переможцями етапу (пп. 7.3.3.1. Правил) або Головними переможцями (пп. 7.4.3.1. Правил) і які повинні виконати всі відповідні дії щодо отримання відповідних Подарунків, вказаних в даних Правилах.
8.8. Податковим агентом зі сплати податку на доходи фізичних осіб та воєнного збору, у зв’язку із врученням Подарунків етапу та Головних подарунків, відповідно до вимог діючого законодавства України є Виконавець.
8.9. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за подальше використання Переможцями Подарунків після їх вручення/реалізації та/або за неможливість Переможцями скористатися належними їм Подарунками з будь-яких причин.

9. Інші умови
9.1. Беручи участь в Акції, тим самим Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції та отримання Подарунку Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора/Виконавця будь-якої компенсації.
9.2. Кожен Учасник Акції погоджується з тим, що відповідальність Організатора/Виконавця за цими Правилами Акції обмежується сумою вартості Подарункового фонду Акції, передбаченого Правилами Акції.
9.3. Організатор/Виконавець не несе відповідальності за неможливість контакту з Одержувачами Подарунків. Одержувачі Подарунків несуть особисту відповідальність за достовірність наданої ними інформації.
9.4. Організатор/Виконавець не несе відповідальності за роботу та будь-які помилки операторів телефонного та Інтернет зв’язку, а також кур’єрських служб/пошти, внаслідок яких поштові відправлення не надійшли, надійшли із запізненням, їх було загублено чи пошкоджено; за настання обставин непереборної сили (форс-мажор). Якщо Виконавець не може доставити подарунок з причин, що не залежать від нього, в тому числі під дією обставин Форс-Мажору або Переможець не здійснює жодних дій щодо отримання такого подарунку, Організатор залишає за собою право позбавити такого Переможця права на отримання Подарунку.
9.5. Учасник Акції, що порушив будь-який пункт Правил Акції, в будь-якому випадку втрачає право на отримання Подарунку. Рішення про відмову в наданні Подарунку приймає Організатор/Виконавець Акції, це рішення є остаточним і оскарженню не підлягає. Організатор/Виконавець Акції не повинен надавати пояснення щодо прийняття того чи іншого рішення.
9.6. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Правил Акції, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих даними Правилами Акції, остаточне рішення приймається Організатором, яке не підлягає оскарженню.
9.7. Якщо будь-яке положення цих Правил Акції буде визнане недійсним чи таким, яке не відповідає вимогам законодавства України, ці Правила Акції залишаються чинними та продовжують діяти без цього положення, або у разі неможливості подальшої дії цих Правил Акції, рішення щодо Правил Акції приймається Організатором/Виконавцем.
9.8. Ці Правила Акції набувають чинності з дати їх оприлюднення на сторінці Акції. Ці Правила Акції можуть бути змінені та/або доповнені протягом всього строку проведення Акції, такі їх зміни та/або доповнення оприлюднюються у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил Акції.
9.9. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю у Акції кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами Акції, буде їх дотримуватися та зобов’язується їх виконувати, що він ознайомлений з правами, які стосуються обробки та зберігання його Персональних даних.

Авторизация

Для совершения действий на сайте (голосование или загрузка работы) необходимо авторизироваться при помощи социальных сетей

Принимаю правила

Спасибо за участие!


Посде модерации Ваша работа будет добавлена. Ожидайте уведомления на почту.